když myslíte
na vzdělání svých dětí
respektujeme individualitu každého žáka
když myslíte
na vzdělání svých dětí
není u nás místo pro šikanu a rasové předsudky
když myslíte
na vzdělání svých dětí
jsme relativně malou školou, kde se všichni známe
když myslíte
na vzdělání svých dětí
jsme školou s vlastními mateřskými školami
Dokumenty školy

Školní vzdělávací program "Naše základní škola" platný od 1.9.2007 včetně dodatků a příloh je k nahlédnutí u vedení školy. Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole, U Studny, Karviná - Mizerov, platný od 1.9.2007, je k nahlédnutí u vedení školy nebo u vedoucí vychovatelky ve školní družině.

Dokumenty a předpisy školy
Školní řád (formát PDF, cca 2,6 MB)
Provozní řád (formát PDF, cca 430 kB)
Organizační řád školy (formát PDF, cca 630 kB)
Provozní řád školního hřiště (formát PDF, cca 420 kB)
Pracovní řád školy (formát PDF, cca 450 kB)
Směrnice o svobodnému přístupu k informacím (formát PDF, cca 2,7 MB)
Vnitřní řád školní jídelny (formát PDF, cca 170 kB)
Vnitřní řád školní družiny (formát PDF, cca 420 kB)
Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb. (formát PDF, cca 650 kB)

Rozpočty
Rozpočet na rok 2023 a střednědobé výhledy rozpočtu na roky 2024 a 2025 včetně příloh (formát PDF, cca 2 MB)
Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025 (formát PDF, cca 200 kB)
Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého rozpočtu na roky 2023 a 2024 (formát PDF, cca 160 kB)
Podrobný rozpis pro návrh rozpočtu na rok 2021 a střednědobý výhled na roky 2022 a 2023 (formát PDF, cca 800 kB)
Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého rozpočtu na roky 2022 a 2023 (formát PDF, cca 180 kB)
Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého rozpočtu na roky 2021 a 2022 (formát PDF, cca 1 MB)
Podrobný schválený rozpočet na rok 2019 včetně průvodního dopisu (formát PDF, cca 300 kB)
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 a 2021 (formát PDF, cca 20 kB)
Podrobný schválený rozpočet na rok 2018 včetně průvodního dopisu (formát PDF, cca 290 kB)
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 a 2020 (formát PDF, cca 20 kB)

Výroční zprávy
Výroční zpráva 2021/2022 (formát PDF, cca 21 MB)
Výroční zpráva 2020/2021 (formát PDF, cca 24 MB)
Výroční zpráva 2019/2020 (formát PDF, cca 14 MB)
Výroční zpráva 2018/2019 (formát PDF, cca 9 MB)
Výroční zpráva 2017/2018 (formát PDF, cca 17 MB)
Výroční zpráva 2016/2017 (formát PDF, cca 4,8 MB)
Výroční zpráva 2015/2016 (formát PDF, cca 2,2 MB)
Výroční zpráva 2014/2015 (formát PDF, cca 2,6 MB)
Výroční zpráva o poskytování informací 2019 (formát PDF, cca 360 kB)
Výroční zpráva o poskytování informací 2018 (formát PDF, cca 350 kB)
Výroční zpráva o poskytování informací 2017 (formát PDF, cca 350 kB)
Výroční zpráva o poskytování informací 2016 (formát PDF, cca 350 kB)
Výroční zpráva o poskytování informací 2015 (formát PDF, cca 630 kB)

Návody a formuláře
Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací (formát PDF, cca 650 kB)
Žádost o uvolnění žáka z vyučování (formát PDF, cca 200 kB)
Žádost o vydání náhradního zápis. listu na SŠ (formát PDF, cca 510 kB)
Žádost o vystavení opisu vysvědčení (formát PDF, cca 520 kB)
Souhlas rodičů nebo zákonných zástupců žáka s možností publikovat ... (formát PDF, cca 200 kB)
Souhlas zákonných zástupců s poskytováním informací další osobě (formát PDF, cca 220 kB)
Čestné prohlášení o podstoupení PCR testu (formát PDF, cca 250 kB)

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek (odkaz)


345

žáků
v základní škole


15

tříd
v základní škole


10

odborných
učeben


200

dětí
v MŠ


120

dětí
ve školní družině


250

strávníků
ve školní jídelně

"Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné."

Konfucius

"Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole."

Karel Čapek

„Učte se, jako byste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit, a jako by to byl někdo, koho nechcete ztratit!“

Konfucius

„Pamatujte si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

Jan Masaryk

„Vzdělání moudrému ukazuje, jak málo ví, a hloupému dává iluzi, že ví hodně.“

Julian Tuwim
Copyright © 2004-2023 Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné. Všechna práva vyhrazena. Kopírování textů nebo obrazové dokumentace pouze se souhlasem provozovatele.