když myslíte
na vzdělání svých dětí
respektujeme individualitu každého žáka
když myslíte
na vzdělání svých dětí
není u nás místo pro šikanu a rasové předsudky
když myslíte
na vzdělání svých dětí
jsme relativně malou školou, kde se všichni známe
když myslíte
na vzdělání svých dětí
jsme školou s vlastními mateřskými školami
Dubnové zprávičky z 2.A

V tomto měsíci jsme začali rozvíjet naše schopnosti vnímání prostoru. S barevnými krychlemi jsme vytvářeli podle nákresů stavby. Zpočátku to nebylo moc lehké, ale nevzdali jsme se a dnes už válíme! I v ABAKU kostkách jsme lepší a lepší. Dokážeme do svých příkladů zařadit i násobení a dělení. Pak jsme se připravovali na velikonoční svátky – vyráběli jsme slepičky, kohouty, zajíce. Slepičky jsme také malovali. V úterý po Velikonocích nás překvapil Matyáš, který si pomlázku přinesl do školy a zalil všechny dívky v naší třídě. Včetně paní učitelky. Pokračujeme v měření sil na našich metrech. V pondělí 25.4. jako první dosáhl sta bodů na svém metru Tobiáš Kneisl. V úterý nás čekala návštěva v knihovně, kde jsme se na besedě o poezii dozvěděli, co je to kaligram. Každý z nás si svůj první kaligram vytvořil. Osmnáct žáků naší třídy se zapojilo do akce Den – off-line. Být off-line vydrželo 16 žáků.


345

žáků
v základní škole


15

tříd
v základní škole


10

odborných
učeben


200

dětí
v MŠ


120

dětí
ve školní družině


250

strávníků
ve školní jídelně

"Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné."

Konfucius

"Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole."

Karel Čapek

„Učte se, jako byste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit, a jako by to byl někdo, koho nechcete ztratit!“

Konfucius

„Pamatujte si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

Jan Masaryk

„Vzdělání moudrému ukazuje, jak málo ví, a hloupému dává iluzi, že ví hodně.“

Julian Tuwim
Copyright © 2004-2023 Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné. Všechna práva vyhrazena. Kopírování textů nebo obrazové dokumentace pouze se souhlasem provozovatele.