když myslíte
na vzdělání svých dětí
respektujeme individualitu každého žáka
když myslíte
na vzdělání svých dětí
není u nás místo pro šikanu a rasové předsudky
když myslíte
na vzdělání svých dětí
jsme relativně malou školou, kde se všichni známe
když myslíte
na vzdělání svých dětí
jsme školou s vlastními mateřskými školami
eTwinningové projekty

Ve školním roce 2020/2021 naše škola realizovala první dva eTwinningové projekty. V rámci projektu „Just e-smile ... auf Deutsch!“ žáci 8. ročníku rozvíjeli své znalosti a dovednosti v německém jazyce. Partnery pro tento projekt se staly školy v Řecku, Francii a Polsku.

Druhý projekt „eTraveling“ provázel žáky 6. ročníku v rámci kroužku „eTwinneři U Studny“ a nezastavila je ani distanční výuka. Díky projektu se nám s našimi partnery na Slovensku podařilo procestovat a blíže se seznámit s 6 evropskými zeměmi. Vzhledem k tomu, že naše škola splnila veškerá kritéria hodnotitelů, byly těmto projektům uděleny certifikáty kvality na národní i evropské úrovni. Národní certifikáty Quality Label 2021 byly uděleny na začátku školního roku 2021/2022 a můžete je dohledat na eTwinningovém portálu zde. Udělení Evropského certifikátu kvality bylo zveřejněno začátkem listopadu na následujícím odkazu zde.

Velký dík patří všem zúčastněným žákům i všem našim zahraničním partnerům, bez kterých by to zkrátka nevyšlo. Děkujeme ...


345

žáků
v základní škole


15

tříd
v základní škole


10

odborných
učeben


200

dětí
v MŠ


120

dětí
ve školní družině


250

strávníků
ve školní jídelně

"Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné."

Konfucius

"Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole."

Karel Čapek

„Učte se, jako byste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit, a jako by to byl někdo, koho nechcete ztratit!“

Konfucius

„Pamatujte si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

Jan Masaryk

„Vzdělání moudrému ukazuje, jak málo ví, a hloupému dává iluzi, že ví hodně.“

Julian Tuwim
Copyright © 2004-2022 Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné. Všechna práva vyhrazena. Kopírování textů nebo obrazové dokumentace pouze se souhlasem provozovatele.