když myslíte
na vzdělání svých dětí
respektujeme individualitu každého žáka
když myslíte
na vzdělání svých dětí
není u nás místo pro šikanu a rasové předsudky
když myslíte
na vzdělání svých dětí
jsme relativně malou školou, kde se všichni známe
když myslíte
na vzdělání svých dětí
jsme školou s vlastními mateřskými školami
Informace k provozu školy od 18.11.2020

(1)
Od 18.11.2020 je povolena přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol.

(2)
Výuka bude probíhat v rozsahu čtyř vyučovacích hodin, tedy od 8:00 do 11:40.

(3)
Nadále je zakázána výuka tělesné a hudební výchovy.

(4)
Žáci, kteří jsou přihlášeni ke školnímu stravování a účastní se výuky prezenčně (1. a 2. ročníky), mají zajištěny obědy ve školní jídelně. Obědy jsou dětem přihlášeny automaticky, v případě nezájmu je nutno oběd odhlásit telefonicky u vedoucí školní jídelny. Tel. +420 730 504 344 (v době od 8:00 do 12:00)

(5) 
Pro děti účastnící se výuky prezenčně (1. a 2. ročník) je zajištěn provoz školní družiny bez omezení (včetně ranních výprav).

(6) 
Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Totéž platí pro pobyt ve školní jídelně a družině. Žáci mohou roušku odložit pouze za účelem konzumace jídla a pití. Rodiče a zákonní zástupci tedy zajistí, aby mělo jejich dítě nejméně dvě roušky (náhradní čistou v igelitovém sáčku).

(7)
Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distanční formou.

(8)
Žáci vzdělávající se distančně budou mít možnost odebírat obědy ze školní jídelny od pondělí 23.11.2020. V tomto případě nemají žáci obědy automaticky přihlášeny, zájem je nutné nahlásit vedoucí školní jídelny, a to do čtvrtku 19.11.2020. Tel. +420 730 504 344 (v době od 8:00 do 12:00). Oběd lze odebírat pouze u výdejního okýnka do jídlonosičů


345

žáků
v základní škole


15

tříd
v základní škole


10

odborných
učeben


200

dětí
v MŠ


120

dětí
ve školní družině


250

strávníků
ve školní jídelně

"Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné."

Konfucius

"Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole."

Karel Čapek

„Učte se, jako byste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit, a jako by to byl někdo, koho nechcete ztratit!“

Konfucius

„Pamatujte si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

Jan Masaryk

„Vzdělání moudrému ukazuje, jak málo ví, a hloupému dává iluzi, že ví hodně.“

Julian Tuwim
Copyright © 2004-2021 Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné. Všechna práva vyhrazena. Kopírování textů nebo obrazové dokumentace pouze se souhlasem provozovatele.