když myslíte
na vzdělání svých dětí
respektujeme individualitu každého žáka
když myslíte
na vzdělání svých dětí
není u nás místo pro šikanu a rasové předsudky
když myslíte
na vzdělání svých dětí
jsme relativně malou školou, kde se všichni známe
když myslíte
na vzdělání svých dětí
jsme školou s vlastními mateřskými školami
Informace o subjektu

Název: Základní škola a Mateřská škola, U Studny, Karviná, příspěvková organizace
Sídlo: Centrum 2290/14, 734 01 Karviná - Mizerov
IČO/DIČ: 48004511/CZ48004511 (neplátce DPH)
Datová schránka: 9aruuq9 (typ: právnická osoba, název: Základní škola, U Studny)

Zřizovatel: Statutární město Karviná, Magistrát města Karviné, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát

Odloučená pracoviště
Mateřská škola Centrumáček, Centrum 2314, 734 01 Karviná - Mizerov
Mateřská škola Čajkovička, Čajkovského 2215, 734 01 Karviná - Mizerov
Školní jídelna při Základní škole, U Studny, Kirovova 2300/14, 734 01 Karviná - Mizerov
Školní družina při Základní škole, U Studny, Kirovova 2300/14, 734 01 Karviná - Mizerov

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace
Hlavním účelem organizace je poskytovat základní vzdělání a školské služby, jejichž činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ("školský zákon") ve znění pozdějších předpisů a prováděcími právními předpisy.

Školskými službami se rozumí
- školní stravování žáků základní školy a žáků jiných zřizovatelů
- závodní stravování ve vlastním zařízení zaměstnanců vlastní základní školy
- zájmové vzdělávání ve školní družině či základní škole

Statutární orgán
Statutárním orgánem organizace je ředitel. Ředitele jmenuje a odvolává Rada města Karviné, která rovněž stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů. Ředitel je odpovědný za činnost organizace a za její zaměstnance. Je opravněný jednat jménem organizace ve všech věcech samostatně. Ředitel plní úkoly zaměstnavatele vůči zaměstnancům organizace a stanovuje plat zaměstnancům. Při této činnosti se řídi platnými právními předpisy. Odpovídá za ochranu majetku a výkon práv a povinností při správě majetku specifikovaného v příloze/přílohách zřizovací listiny organizace. Ředitelem školy byl s účinností od 1.9.2010 jmenován na zasedání Rady města Karviné dne 8.6.2010 usnesením č. 4649 pan Mgr. Martin Bandor. Statutárním zástupcem ředitele školy byla s účinností od 1.9.2018 jmenována paní Mgr. Stanislava Starzová.

Historie školy ke stažení zde (formát PDF, cca 500 kB).
Vyzkoušejte virtuální prohlídku naší školy zde ;-)


345

žáků
v základní škole


15

tříd
v základní škole


10

odborných
učeben


200

dětí
v MŠ


120

dětí
ve školní družině


250

strávníků
ve školní jídelně

"Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné."

Konfucius

"Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole."

Karel Čapek

„Učte se, jako byste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit, a jako by to byl někdo, koho nechcete ztratit!“

Konfucius

„Pamatujte si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

Jan Masaryk

„Vzdělání moudrému ukazuje, jak málo ví, a hloupému dává iluzi, že ví hodně.“

Julian Tuwim
Copyright © 2004-2023 Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné. Všechna práva vyhrazena. Kopírování textů nebo obrazové dokumentace pouze se souhlasem provozovatele.