když myslíte
na vzdělání svých dětí
respektujeme individualitu každého žáka
když myslíte
na vzdělání svých dětí
není u nás místo pro šikanu a rasové předsudky
když myslíte
na vzdělání svých dětí
jsme relativně malou školou, kde se všichni známe
když myslíte
na vzdělání svých dětí
jsme školou s vlastními mateřskými školami
Organizace výuky do konce října 2020

Vážení rodiče, jak již jistě všichni víte, vyhlásila vláda sadu opatření, která zasahují do organizace výuky. I naše škola musí pochopitelně na daná nařízení reagovat. Co to tedy bude pro naše žáky v praxi znamenat. Přehledný leták ke stažení zde (formát PDF, cca 170 kB).

U 1. stupně základních škol se stávající režim nemění (v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv — výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu; režim pro sportovní činnosti se nemění).

U 2. stupně základních škol se zavádí střídavá výuka, viz informace k zajištění střídavé výuky níže.

Školní družina pro 1. stupeň zůstává v provozu (za dodržování všech hygienických opatření jako dosud).


Ve dnech 26. a 27. října 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol na vzdělávání. Na tyto dny jsou pro výše uvedené druhy škol opatřením ze dne 8. října 2020, č.j. MSMT- 39185/2020-1, stanoveny dny volna. V těchto dnech tedy nebude probíhat ani distanční způsob vzdělávání.


Střídavá výuka
Cílem střídavé výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole. Ředitel školy rozdělil žáky školy podle tříd (třídy samotné se nedělí) do dvou skupin a určil, která skupina tříd se bude vzdělávat prezenčně v týdnu od 12. do 16. října 2020 a která v týdnu od 19. do 23. října 2020.

Týden od 12.10.2020  do 16.10.2020
Prezenční výuka pro třídy 6.A, 8.A, 9.
Distanční výuka pro třídy 6.B, 7., 8.B

Týden od 19.10.2020 do 23.10.2020
Prezenční výuka: třídy 6.B, 7., 8.B
Distanční výuka: třídy 6.A, 8.A, 9.

Týden od 26.10.2020 do 30.10.2020 budou podzimní prázdniny

Upozorňujeme žáky i zákonné zástupce, že účast na distanční výuce je od 1.9.2020 ze zákona povinná, při absenci dítěte bude škola vyžádat omluvení, jako by dítě chybělo při docházce do školy.

Žáci účastnící se distanční výuky mají nárok na oběd ve školní jídelně, doba výdeje obědů je stanovena na 13:30 – 13:50, žáci si mohou oběd v tuto dobu rovněž odebrat do vlastního potravinového boxu. Oběd mají žáci přihlášený automaticky, v případě nezájmu je nutné odhlášení u vedoucí školní jídelny.

Žáci účastníci se distanční výuky se budou připojovat k on-line výuce přesně podle rozvrhu přes virtuální učebny v prostředí Google for Education (Google Classroom, resp. Meet) – Např. daná třída má v pondělí od 8:00 do 8:45 podle rozvrhu jazyk český, v tuto dobu se tedy připojí k on-line hodině v učebně jazyka českého (postup je stejný jako při on-line výuce na jaře).

On-line bude probíhat výuka všech předmětů mimo hodiny hudební výchovy, výtvarné výchovy, tělesné výchovy a předmětu člověk a svět práce, rovněž v rámci distanční výuky nebude probíhat odpolední vyučování. Pro 8.A a 8.B dále platí, že on-line výuka německého jazyka není možná z organizačních důvodů.


345

žáků
v základní škole


15

tříd
v základní škole


10

odborných
učeben


200

dětí
v MŠ


120

dětí
ve školní družině


250

strávníků
ve školní jídelně

"Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné."

Konfucius

"Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole."

Karel Čapek

„Učte se, jako byste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit, a jako by to byl někdo, koho nechcete ztratit!“

Konfucius

„Pamatujte si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

Jan Masaryk

„Vzdělání moudrému ukazuje, jak málo ví, a hloupému dává iluzi, že ví hodně.“

Julian Tuwim
Copyright © 2004-2021 Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné. Všechna práva vyhrazena. Kopírování textů nebo obrazové dokumentace pouze se souhlasem provozovatele.