když myslíte
na vzdělání svých dětí
respektujeme individualitu každého žáka
když myslíte
na vzdělání svých dětí
není u nás místo pro šikanu a rasové předsudky
když myslíte
na vzdělání svých dětí
jsme relativně malou školou, kde se všichni známe
když myslíte
na vzdělání svých dětí
jsme školou s vlastními mateřskými školami
Otevíráme !!!

Prezenční výuka bude probíhat plně podle rozvrhu za dodržování hygienických pravidel (mytí a dezinfekce rukou, používání chirurgických roušek, častého větrání). Vzhledem k aktuální situaci žádáme rodiče, aby nahlásili třídním učitelům veškeré změny v kontaktních údajích (pokud k nim od září došlo).

Děti budou testovány dvakrát týdně neinvazivními antigenními testy, vždy v pondělí a ve čtvrtek ráno
. Pokud žákovi vyjde pozitivní test, postupuje škola podle pokynů MŠMT - leták zobrazíte zde (formát PDF, cca 220 kB).

Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast nemůže být jakkoli sankciována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání (v tomto případě není škola povinna zajišťovat distanční výuku). Testování nebude vyžadováno, pokud dítě v uplynulých 90 dnech prodělalo COVID-19 (nutno doložit lékařské potvrzení).


Stavování ve školní jídelně
Děti na prezenční výuce mají oběd automaticky přihlášený, stravování bude probíhat ve školní jídelně za dodržování hygienických a protiepidemických pravidel. Děti na distanční výuce mají oběd automatický odhlášený. V případě zájmu o stravování je nutné obědy přihlásit u vedoucí školní jídelny. Obědy je možné pouze odebírat do jídlonosičů u bočního výdejního okna v době od 12:00 do 13:30.

Školní družina
Školní družina funguje v běžném režimu.


345

žáků
v základní škole


15

tříd
v základní škole


10

odborných
učeben


200

dětí
v MŠ


120

dětí
ve školní družině


250

strávníků
ve školní jídelně

"Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné."

Konfucius

"Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole."

Karel Čapek

„Učte se, jako byste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit, a jako by to byl někdo, koho nechcete ztratit!“

Konfucius

„Pamatujte si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

Jan Masaryk

„Vzdělání moudrému ukazuje, jak málo ví, a hloupému dává iluzi, že ví hodně.“

Julian Tuwim
Copyright © 2004-2021 Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné. Všechna práva vyhrazena. Kopírování textů nebo obrazové dokumentace pouze se souhlasem provozovatele.