když myslíte
na vzdělání svých dětí
respektujeme individualitu každého žáka
když myslíte
na vzdělání svých dětí
není u nás místo pro šikanu a rasové předsudky
když myslíte
na vzdělání svých dětí
jsme relativně malou školou, kde se všichni známe
když myslíte
na vzdělání svých dětí
jsme školou s vlastními mateřskými školami
Projekt: Emise

Naším hlavním cílem je zlepšit celkový stav ovzduší na Opavsku, protože nejen v období inverzní oblačnosti, kdy jsou běžně překračovány limity polétavých částic prachu (PM10), je v ulicích nedýchatelno.

Svého cíle chceme dosáhnout vzděláváním občanů v této problematice a upozorňováním na důsledky spalování toxických látek na zdraví nás všech. Chápeme ovšem i snahu občanů „ušetřit na všem, na čem se dá“, a proto realizujeme naše přednášky o škodlivosti spalování nedovolených látek především na vyšších stupních základních škol, protože žáci této věkové skupiny mají jedinečnou možnost říci příbuzným, co se dozvěděli, a takto předat naši myšlenku dál. Věnujeme se ale i lidem z dalších věkových skupin, prezentovali jsme se např. na environmentální akci Den stromů v Opavě a opakovaně se účastníme i dalších akcí, jmenovitě: Krotitelé vzduchu, Den Země a Den bez aut. My Emisaři každou zimu (v rámci pochůzek) informujeme spoluobčany, kteří špatně zatápějí, na důsledky jejich jednání.

Protože počítáme i s nevolí některých obyvatel mluvit o této problematice, máme pro prezentaci projektu připraveny informativní brožury, kde jsou sděleny podstatné informace – charakteristiky jednotlivých často spalovaných látek, zdravotní rizika a možnosti právních postihů.

Odkaz na reklamní spot projektu (odkaz na facebook).


345

žáků
v základní škole


15

tříd
v základní škole


10

odborných
učeben


200

dětí
v MŠ


120

dětí
ve školní družině


250

strávníků
ve školní jídelně

"Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné."

Konfucius

"Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole."

Karel Čapek

„Učte se, jako byste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit, a jako by to byl někdo, koho nechcete ztratit!“

Konfucius

„Pamatujte si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

Jan Masaryk

„Vzdělání moudrému ukazuje, jak málo ví, a hloupému dává iluzi, že ví hodně.“

Julian Tuwim
Copyright © 2004-2021 Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné. Všechna práva vyhrazena. Kopírování textů nebo obrazové dokumentace pouze se souhlasem provozovatele.