když myslíte
na vzdělání svých dětí
respektujeme individualitu každého žáka
když myslíte
na vzdělání svých dětí
není u nás místo pro šikanu a rasové předsudky
když myslíte
na vzdělání svých dětí
jsme relativně malou školou, kde se všichni známe
když myslíte
na vzdělání svých dětí
jsme školou s vlastními mateřskými školami
Projekt: Naučme se učit

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.25/01.0036

Oblast podpory: 1.2 Operační program Vzdělávání pro konkureceschopnost (OP VK); Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání
Doba trvání projektu: únor 2012 - prosinec 2014

Projekt je zaměřen na žáky 1. stupně naší základní školy a měl by pomoci žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům se sociálně-kulturním znevýhodněním. Hlavní oblastí podpory je rozvoj čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti. K dosažení cíle budou v I. fázi projektu vznikat inovativní vzdělávací materiály (pracovní listy) a učební pomůcky. Ve II. fázi projektu budou tyto materiály aplikovány na skupiny vytypovaných a diagnostikovaných žáků v rámci volnočasových vzdělávacích aktivit, které budou probíhat mimo dobu vyučování a v nově vybudované neformální třídě (jaro 2013). Součástí projektu je i možnost pořádání exkurzí a výletů, které podpoří poznatky dětí, zejména v oblasti přírodovědné gramotnosti. Projektu se trvale věnují 3 učitelé naší školy.


345

žáků
v základní škole


15

tříd
v základní škole


10

odborných
učeben


200

dětí
v MŠ


120

dětí
ve školní družině


250

strávníků
ve školní jídelně

"Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné."

Konfucius

"Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole."

Karel Čapek

„Učte se, jako byste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit, a jako by to byl někdo, koho nechcete ztratit!“

Konfucius

„Pamatujte si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

Jan Masaryk

„Vzdělání moudrému ukazuje, jak málo ví, a hloupému dává iluzi, že ví hodně.“

Julian Tuwim
Copyright © 2004-2021 Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné. Všechna práva vyhrazena. Kopírování textů nebo obrazové dokumentace pouze se souhlasem provozovatele.