když myslíte
na vzdělání svých dětí
respektujeme individualitu každého žáka
když myslíte
na vzdělání svých dětí
není u nás místo pro šikanu a rasové předsudky
když myslíte
na vzdělání svých dětí
jsme relativně malou školou, kde se všichni známe
když myslíte
na vzdělání svých dětí
jsme školou s vlastními mateřskými školami
Pronájem prostorů školy

Nebytový prostor školy se pronajímá na základě uzavřené smlouvy o pronájmu nebytových prostor, a to vždy na základě řádně vyplněné a doručené žádosti o pronájem nebytových prostor. Tiskopis je ke stažení níže nebo k vyzvednutí na sekretariátě školy (na vyžádání lze zaslat také mailem). Žádost je nejvhodnější zaslat řádně a čitělně vyplněnou a podepsanou (v případě OSVČ nebo PO) také orazítkovanou poštou nebo doručit osobně na sekretariát školy (možno také naskenovat a zaslat mailem).

Nájemní smlouva se uzavírá pouze na dobu určitou. Podmínky pronájmu jsou jasně vymezeny smlouvu o pronájmu a také v řádech jednotlivých prostor, které jsou zpravidla zveřejněny u vstupů do těchto prostor. Smlouva je uzavřena v soulase se Zásadami pro nakládání s nemovitým majetkem" vydané městem Karviná. Na pronájem nevzniká právní nárok, jeho schválení podléhá rozhodnutí ředitele školy. Pronájem je poskytnut pouze v případě volné kapacity.

Ceny nájemného jsou stanoveny v souladu se Zásadami pro nakládání s nemovitým majetkem vydané městem Karviná. Ceny v tomto ceníku jsou uvedeny bez DPH. Naše škola není plátcem DPH. Nájemné je hrazeno měsíčně, předem, vždy k 1. dni v měsíci, a to dle sjednaných podmínek ve smlouvě, těmito způsoby:
- hotovostně
- bezhotovostně (na základě vystavené faktury)

Škola pronajímá:
- tělocvičnu školy
- školní jídelnu
- ostatní prostory pouze po individuální dohodě.

Škola nepronajímá:
- pozemky (hřiště, zahrady...)

Ceník:
Tělocvična školy pro osoby do 18 let za 20,- Kč/hod. 
Tělocvična školy pro osoby nad 18 let 300,- Kč/hod. 
Školní jídelna za 103,- Kč/hod. 
Ostatní prostory dle zásad uvedných níže ke stažení. Cena obsahuje na základě usnesení č. 527 Zastupitelstva města Karviné ze dne 30.4.2013 navýšení o míru inflace 3,3%. Toto usnesení má vliv na Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem vydané městem Karviná.

Škody:
Všechny škody je povinen nájemce neprodleně hlásit pronajímateli. Nájemce ručí za všechny škody, k nimž došlo během jeho užívání, s výjimkou škod nahodilých, k nimž nedal podnět. Věcné škody je povinen odstranit navrácením do původního stavu na vlastní náklady.

Parkování:
Nájemce, stejně jako osoby, které s ním navštěvují pronajatý prostor (nebo jejich zákonní zástupci) jsou povinni pro své parkování využít veřejné parkoviště před budovou školy. Parkovací místa v okolí domů u vchodu do tělocvičny jsou určeny nájemcům těchto domů, nikoli pro potřeby nájemce tělocvičny či jeho svěřenců.

Účinnost těchto informací:  01.07.2013

Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem statutárního města Karviná ke stažení zde (formát PDF, cca 200 kB). Žádost o pronájem nebytového prostoru školy ke stažení zde (formát PDF, cca 500 kB).


345

žáků
v základní škole


15

tříd
v základní škole


10

odborných
učeben


200

dětí
v MŠ


120

dětí
ve školní družině


250

strávníků
ve školní jídelně

"Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné."

Konfucius

"Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole."

Karel Čapek

„Učte se, jako byste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit, a jako by to byl někdo, koho nechcete ztratit!“

Konfucius

„Pamatujte si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

Jan Masaryk

„Vzdělání moudrému ukazuje, jak málo ví, a hloupému dává iluzi, že ví hodně.“

Julian Tuwim
Copyright © 2004-2023 Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné. Všechna práva vyhrazena. Kopírování textů nebo obrazové dokumentace pouze se souhlasem provozovatele.