když myslíte
na vzdělání svých dětí
respektujeme individualitu každého žáka
když myslíte
na vzdělání svých dětí
není u nás místo pro šikanu a rasové předsudky
když myslíte
na vzdělání svých dětí
jsme relativně malou školou, kde se všichni známe
když myslíte
na vzdělání svých dětí
jsme školou s vlastními mateřskými školami
Rozvoj vzdělávání žáků karvinských ZŠ v oblasti cizích jazyků

Projekt je zaměřen na rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků. Systém současné výuky cizích jazyků na karvinských ZŠ je nutné inovovat a žáky samotné více motivovat, neboť se projevují neaktivním přístupem ve výuce cizích jazyků, žáci nechápou důležitost pro své budoucí uplatnění a výuku považují za nudnou a samoúčelnou.

Cílem tohoto projektu je zintenzivnit výuku cizích jazyků na všech karvinských základních školách, zatraktivnit žákům i pedagogům samotnou výuku cizích jazyků pomocí moderních ICT technologií, dále pak žáky pomocí zahraničních pobytů motivovat a v praxi jim ukázat, že znalost cizích jazyků patří k základním dovednostem občanů EU, pomocí nichž budou schopni v celé Evropě navázat nové kontakty a také se pohybovat na celoevropském trhu práce.

Mezi klíčové aktivity projektu patří zavedení nových forem výuky, realizace krátkodobých zahraničních pobytů žáků, vytvoření internetového portálu pro žáky a pedagogy a realizace workshopů pro pedagogické pracovníky. Výstupem projektu bude vybudování interaktivního internetového portálu pro žáky a pedagogy, na jehož základě bude zavedená nová forma výuky včetně e-learningu na všech ZŠ, realizace zahraničních pobytů žáků a organizace workshopů pro pedagogy.

Výjezdy

Berlín 2010 (26.08.2011)
Žáci ze základních škol v Karviné se zúčastnili výjezdu do Berlína.

Paignton 2010 (22.08.2011)
29. května 2010 v 11 hodin odjelo 40 žáků šestých a sedmých tříd základních škol v Karviné do Anglie. Tohoto zájezdu se zúčastnili vítězové soutěže v angličtině, která proběhla v měsíci dubnu a květnu.

Hastings 2010 2(2.08.2011)
Výjezd do Hastingsu.

Hastings 2011 (15.08.2011)
Tohoto zájezdu se zúčastnili výherci olympiád z dvanácti základních škol v Karviné, tři vyučující (Mgr. Dorota Machowská, Mgr. Lucie Kalafutová a Mgr. Šárka Mléčková). Dále nás po celou cestu doprovázela průvodkyně ze Student Agency, Radka Dalová, která se postarala o hladký průběh všech fakultativních výjezdů a čtyři řidiči, kteří se během cesty pravidelně střídali. číst článek

Paignton 2011 (15.08.2011)
Dne 28.května 2011 vyjelo 40 žáků ze 6. a 7.ročníků karvinských škol do Velké Británie. Cílem bylo město Paignton v Devonu, jihozápadní části Anglie. číst článek

Berlín (28.5. – 2.6.2011)
Všechno to začalo v 8:00 u univerzity v Karviné. Auta plná kufrů a tašek a my jsme pod deštníky s rodiči čekali, až budeme moct nastoupit do autobusu a vydat se na dvanáctihodinovou cestu do Berlína. Proběhly poslední pusy na rozloučenou a mohli jsme vyjet. V Brně jsme nabrali paní průvodkyni, čekali v koloně, ale po chvíli jsme už jeli plynule a cesta ubíhala celkem rychle. Když jsme po náročném dni stráveném v autobuse viděli části města Berlína, ulevilo se nám. Rodiny, které na nás už netrpělivě čekaly, vyhlížely, které děti u nich budou trávit pár dní a nocí. Naše první noc v rodině proběhla bez problémů a neminula nás ani chutná večeře.


345

žáků
v základní škole


15

tříd
v základní škole


10

odborných
učeben


200

dětí
v MŠ


120

dětí
ve školní družině


250

strávníků
ve školní jídelně

"Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné."

Konfucius

"Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole."

Karel Čapek

„Učte se, jako byste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit, a jako by to byl někdo, koho nechcete ztratit!“

Konfucius

„Pamatujte si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

Jan Masaryk

„Vzdělání moudrému ukazuje, jak málo ví, a hloupému dává iluzi, že ví hodně.“

Julian Tuwim
Copyright © 2004-2021 Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné. Všechna práva vyhrazena. Kopírování textů nebo obrazové dokumentace pouze se souhlasem provozovatele.