když myslíte
na vzdělání svých dětí
respektujeme individualitu každého žáka
když myslíte
na vzdělání svých dětí
není u nás místo pro šikanu a rasové předsudky
když myslíte
na vzdělání svých dětí
jsme relativně malou školou, kde se všichni známe
když myslíte
na vzdělání svých dětí
jsme školou s vlastními mateřskými školami
Distanční výuka

V případě, že bude žákům nařízena distanční (on-line) výuka, naše škola používá nástroje Google for Education, tedy virtuální učebny a komunikační nástroj Meet.

Každý učitel a žák má založen Google (e-mailový) účet, přes který přistupuje do virtuálního prostředí. Přístupové údaje obdrží každý žák. V případě zapomenutí těchto údajů, kontaktujte školu. Hodnocení žáků probíhá v systému Bakaláři.

On-line výuka probíhá dle běžného rozvrhu, vyjma předmětu on-line needukovatelných (tělesná výchova, hudební výchova, výtvarná výchova).  Žádáme žáky (případně jejich rodiče), aby se do on-line hodin přihlašovali přesně ve stanovený čas dle rozvrhu. Každá hodina je připravena na 45 minut.

Upozorňujeme, že dle novely školského zákona je distanční vyučování povinné.

Návod na používání on-line prostředků výuky pro žáky a rodiče (formát PDF, cca 5 MB)
Videonávod na první přihlášení do on-line výuky (kanál YouTube)
Prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (formát PDF, cca 170 kB)
Čestné prohlášení o podstoupení PCR testu (formát PDF, cca 250 kB)


345

žáků
v základní škole


15

tříd
v základní škole


10

odborných
učeben


200

dětí
v MŠ


120

dětí
ve školní družině


250

strávníků
ve školní jídelně

"Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné."

Konfucius

"Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole."

Karel Čapek

„Učte se, jako byste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit, a jako by to byl někdo, koho nechcete ztratit!“

Konfucius

„Pamatujte si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

Jan Masaryk

„Vzdělání moudrému ukazuje, jak málo ví, a hloupému dává iluzi, že ví hodně.“

Julian Tuwim
Copyright © 2004-2023 Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné. Všechna práva vyhrazena. Kopírování textů nebo obrazové dokumentace pouze se souhlasem provozovatele.