když myslíte
na vzdělání svých dětí
respektujeme individualitu každého žáka
když myslíte
na vzdělání svých dětí
není u nás místo pro šikanu a rasové předsudky
když myslíte
na vzdělání svých dětí
jsme relativně malou školou, kde se všichni známe
když myslíte
na vzdělání svých dětí
jsme školou s vlastními mateřskými školami
ŠKOLA ŽIJE

Z důvodu nařízení vlády o uzavření školských zařízení jsme po několika týdnech nejistoty, jelikož není návrat žáků (zejména druhého stupně) do školních lavic jistý, přikročili na skutečnou on-line výuku prostřednictvím nástrojů Google for Education

Pro on-line výuku naše škola používá v prostředí Google for Education virtuální učebny a komunikační nástroj Meet.

Každý učitel a žák má založen Google (e-mailový) účet, přes který přistupuje do virtuálního prostředí. Přístupové údaje byly zaslány všem žákům prostřednictvím systému Bakaláři. Od 21.4.2020 bude veškerá komunikace mezi žáky a učiteli probíhat výlučně přes Google for Education, v systému Bakaláři bude aktualizováno pouze hodnocení (známky).

Zvolili jsme interaktivní výuku ztěžejních předmětů dvakrát týdně (český jazyk a matematika) a ostatních předmětů edukovatelných on-line jednou týdně. Pro žáky a zákonné zástupce (rodiče) jsme připravili toto on-line prostředí, které v první fázi pokládáme jako vzdělanostně-konzultační, zejména aby žáci opět po několik týdnech slyšeli a viděli své učitele. Je na každém učiteli, aby si zvolil svůj styl výuky přes tento interaktivní nástroj. Jelikož tento styl výuky je nový, uvítáme jakékoliv podněty, nápady a přípomínky z řad zákonných zástupců (rodičů).

Výuka pro žáky druhého stupně začne v úterý 21.4.2020. Žádáme žáky (případně jejich rodiče), aby se do on-line hodin přihlašovali přesně ve stanovený čas, tj. v 9:00 a 10:00, dle rozvrhu. Každá hodina je připravena na 30 minut, dle potřeby může učitel využít dalších 15 minut.

Výuka pro žáky prvního stupně začne v pondělí 27.4.2020 podle informací třídních učitelů na záložce "Stream" v učebně. Upozorňujeme rodiče zejména v prvních a druhých třídách, že je nutná jejich přítomnost, proto budou třídní učitelé s vámi domlouvat nejvýhodnější čas výuky. Rozvrh je pro každou třídu prvního stupně individuální ;-)

Návod na používání on-line prostředků výuky pro žáky a rodiče (formát PDF, cca 5 MB)
Videonávod na první přihlášení do on-line výuky (kanál YouTube)

Rozvrh 6.třídy pro on-line výuku zde
Rozvrh třídy 7.A pro on-line výuku zde
Rozvrh třídy 7.B pro on-line výuku zde
Rozvrh 8.třídy pro on-line výuku zde
Rozvrh 9. třídy pro on-line výuku zde

Tak vzhůru do toho, věříme se vám výuka on-line bude líbit …

Kromě on-line výuky naše škola používá výukové produkty společnosti Didacta, která nyní zpřístupnila veškerý obsah také pro domácí přípravu žáků. Proto vám nabízíme interaktivní programy pro všechny naše žáky.

Přihlaste se přes internetový prohlížeč na stránkách www.didakta.cz pomocí následujících údajů:

Přihlašovací jméno: crna656@didakta.cz
Heslo: QMAG

Technické informace k aplikaci:

Přihlášení je možné přes internetový prohlížeč podporující Adobe Flash. Aplikace jsou určeny pro PC a tablety s OS Windows 7 a vyšší, pro OS macOS využijte prohlížeč Chrome se zapnutou podporou Adobe Flash.

Ke spouštění našich výukových materiálů doporučujeme využít  aplikaci "Didakta projektor", spíše než webový prohlížeč, kde jsou již značně omezeny možnosti spouštění obsahu Adobe Flash. Aplikaci "Didakta projektor" je možné stahovat z tohoto linku http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip.

Upozorňujeme, že pro uživatele z řad žáků v domácnosti vzhledem k množství škol zapojených neposkytuje společnost Didakta z kapacitních důvodů živou technickou podporu na telefonních linkách společnosti. V případě technických problému kontaktujte školu na e-mailu skola@ustudny.cz

Prosíme rodiče, aby nesdíleli přihlašovací údaje se svými známými, protože by mohlo dojít ke geometrickému růstu zatížení serverů a služba by se mohla silně zpomalit, případně zůstat po nějaké časové období i nedostupná.


345

žáků
v základní škole


15

tříd
v základní škole


10

odborných
učeben


200

dětí
v MŠ


120

dětí
ve školní družině


250

strávníků
ve školní jídelně

"Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné."

Konfucius

"Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole."

Karel Čapek

„Učte se, jako byste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit, a jako by to byl někdo, koho nechcete ztratit!“

Konfucius

„Pamatujte si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

Jan Masaryk

„Vzdělání moudrému ukazuje, jak málo ví, a hloupému dává iluzi, že ví hodně.“

Julian Tuwim
Copyright © 2004-2020 Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné. Všechna práva vyhrazena. Kopírování textů nebo obrazové dokumentace pouze se souhlasem provozovatele.