když myslíte
na vzdělání svých dětí
respektujeme individualitu každého žáka
když myslíte
na vzdělání svých dětí
není u nás místo pro šikanu a rasové předsudky
když myslíte
na vzdělání svých dětí
jsme relativně malou školou, kde se všichni známe
když myslíte
na vzdělání svých dětí
jsme školou s vlastními mateřskými školami
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Každý školní rok hrajeme jednu celoroční hru a mnoho dílčích a jednorázových her. Aktuální plán akcí ...

Číst dále ...
Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům naší školy, a to ve dnech školního vyučování a během školních prázdnin, není-li vedením školy rozhodnuto jinak. Družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce. Je určena přednostně žákům 1. stupně základní školy. K pravidelné docházce přihlašují žáky zákonní zástupci na základě písemné přihlášky. Řádně vyplněná písemná přihláška musí obsahovat údaje o době a způsobu odchodu žáka ze školní družiny, případně jeho vydání osobě, kterou zákonný zástupce jako zodpovědnou určí, a zdravotní způsobilost žáka ...

Číst dále ...

345

žáků
v základní škole


15

tříd
v základní škole


10

odborných
učeben


200

dětí
v MŠ


120

dětí
ve školní družině


250

strávníků
ve školní jídelně

"Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné."

Konfucius

"Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole."

Karel Čapek

„Učte se, jako byste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit, a jako by to byl někdo, koho nechcete ztratit!“

Konfucius

„Pamatujte si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

Jan Masaryk

„Vzdělání moudrému ukazuje, jak málo ví, a hloupému dává iluzi, že ví hodně.“

Julian Tuwim
Copyright © 2004-2023 Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné. Všechna práva vyhrazena. Kopírování textů nebo obrazové dokumentace pouze se souhlasem provozovatele.