když myslíte
na vzdělání svých dětí
respektujeme individualitu každého žáka
když myslíte
na vzdělání svých dětí
není u nás místo pro šikanu a rasové předsudky
když myslíte
na vzdělání svých dětí
jsme relativně malou školou, kde se všichni známe
když myslíte
na vzdělání svých dětí
jsme školou s vlastními mateřskými školami
ÚŘEDNÍ DESKA
Informace o zřizovateli, jednotlivých pracovištích, vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace a o statutárním orgánu ...

Číst dále ...
Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů platných od 25.5.2018. Dle Nařízení bude mít subjekt údajů od 25.5.2018 v případě, že bude identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže svoji totožnost, následující práva ...

Číst dále ...
Úřední a konzultační hodiny sekretariátu školy, vedoucí školní jídelny, výchovného poradce a preventistky sociálně-patologických jevů ...

Číst dále ...
Aktuální přehled zaměstnanců školy ...

Číst dále ...
Důležité dokumenty týkající se školy, školní vzdělávací program školy a školní družiny, informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, výroční zprávy školy a užitečné formuláře ...

Číst dále ...
Podmínky stanovené zřizovatelem (Statutární město Karviná) pro pronájem prostorů školy (tělocvičny, školní jídelny a ostatních prostor) ...

Číst dále ...

345

žáků
v základní škole


15

tříd
v základní škole


10

odborných
učeben


200

dětí
v MŠ


120

dětí
ve školní družině


250

strávníků
ve školní jídelně

"Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné."

Konfucius

"Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole."

Karel Čapek

„Učte se, jako byste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit, a jako by to byl někdo, koho nechcete ztratit!“

Konfucius

„Pamatujte si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

Jan Masaryk

„Vzdělání moudrému ukazuje, jak málo ví, a hloupému dává iluzi, že ví hodně.“

Julian Tuwim
Copyright © 2004-2023 Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné. Všechna práva vyhrazena. Kopírování textů nebo obrazové dokumentace pouze se souhlasem provozovatele.