když myslíte
na vzdělání svých dětí
respektujeme individualitu každého žáka
když myslíte
na vzdělání svých dětí
není u nás místo pro šikanu a rasové předsudky
když myslíte
na vzdělání svých dětí
jsme relativně malou školou, kde se všichni známe
když myslíte
na vzdělání svých dětí
jsme školou s vlastními mateřskými školami
Výuka žáků 9. ročníku od 11.5.2020
Vážení rodiče,

vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30.4.2020 rozhodla o tom, že od 11.5.2020 bude možné, aby do škol docházeli také žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků.

K docházce je nutné přihlásit se u třídní učitelky nebo zástupkyně ředitele telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty, a to nejpozději do 7.5.2020. Žáci budou rozděleni do dvou skupin o maximálním počtu 15 žáků, složení skupin je neměnné a není možné zařazení žáka dodatečně, tj. po 11.5.2020. S hygienickými opatřeními budou žáci obeznámeni první den před zahájením výuky. Pokud se rozhodnete, že se vaše dítě bude účastnit výuky ve škole, je nutné vyplnit čestné prohlášení (ke stažení také níže) a odevzdat jej ve škole před zahájením výuky, tj. ráno v pondělí 11.5.2020, bez tohoto čestného prohlášení nebude moci být dítě do výuky zařazeno.

Výuka předmětů jazyk český a matematika ve škole bude probíhat vždy v pondělí, středu a čtvrtek od 9:00 do 9:55 a od 10:00 do 10:55.
Ostatní dny se budou žáci účastnit on-line výuky dle dosavadního rozvrhu.

Pro žáky 9. ročníku účastnících se výuky ve škole je možné stravovat se ve školní jídelně (zájem hlaste u zástupkyně ředitele nebo přímo u vedoucí školní jídelny).

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění ke stažení (formát PDF, cca 170 kB)


345

žáků
v základní škole


15

tříd
v základní škole


10

odborných
učeben


200

dětí
v MŠ


120

dětí
ve školní družině


250

strávníků
ve školní jídelně

"Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné."

Konfucius

"Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole."

Karel Čapek

„Učte se, jako byste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit, a jako by to byl někdo, koho nechcete ztratit!“

Konfucius

„Pamatujte si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

Jan Masaryk

„Vzdělání moudrému ukazuje, jak málo ví, a hloupému dává iluzi, že ví hodně.“

Julian Tuwim




Copyright © 2004-2020 Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné. Všechna práva vyhrazena. Kopírování textů nebo obrazové dokumentace pouze se souhlasem provozovatele.