když myslíte
na vzdělání svých dětí
respektujeme individualitu každého žáka
když myslíte
na vzdělání svých dětí
není u nás místo pro šikanu a rasové předsudky
když myslíte
na vzdělání svých dětí
jsme relativně malou školou, kde se všichni známe
když myslíte
na vzdělání svých dětí
jsme školou s vlastními mateřskými školami
Zaměstnanci školy

Vedení školy

Ředitel školy:
Mgr. Martin Bandor
Statutární zástupce ředitele a výchovný poradce: Mgr. Stanislava Starzová
Zástupce ředitele pro preprimární vzdělávání: Mgr. Petra Jelínková (MD)
Zástupce ředitele školy pro ekonomickou oblast: Vladislava Foltynová

Sekretariát: Kateřina Jastrzembská
Správce majetku: Lenka Glučová

Zaměstnanci školy

​Třídní učitelé - I. stupeň
Mgr. Petra Ponczová (I.A)
Mgr. Lenka Nytrová (I.B)
Mgr. Monika Černá (II.A)
Mgr. Jana Čechovská (II.B)
Mgr. Gabriela Buriánová (III.A)
Bc. Pavla Korynta (III.B)
Mgr. Daniela Korpasová (IV.A)
Mgr. Jana Kovalová (IV.B)
Mgr. Janka Putalová (V.A)
Mgr. Marie Krausová (V.B)

Třídní učitelé - II. stupeň
Ing. Jaroslava Brůnová (VI.)
Mgr. Lucie Burová Kucejová (VII.A)
Mgr. Eva Kantorová (VII.B)
Mgr. Zdenka Mléčková (VIII.)
Mgr. Jana Klementová (IX.)

Netřídní učitelé
Bc. Vojtěch Čorba
Ing. Monika Peterová
Mgr. Hana Schwarzová
Mgr. Olga Sztwiertniová
Mgr. Ilona Trunkátová

Asistenti pedagoga
Olga Hulinová
Lucie Průdková
​Michaela Wojnarová
Lenka Bielczyková

Vychovatelky ve školní družině
Iveta Makovská (vedoucí)
Andrea Kubicová
Ivona Olajcová
Uršula Tejnická

Školník
Lumír Novák

Úklid
Pavlína Golasowská
Darina Moravčinská
Jarmila Szwanczarová
Iveta Wanecká

Školní jídelna 
Lenka Kowaliková (vedoucí)
Alena Chlebiková 
Jana Baronová 
Jiřina Szostková
Věra Gáborová
Lenka Turničová


Zaměstnanci MŠ Centrumáček

Učitelé
Eva Šafránková (vedoucí)
Tereza Bůchová (MD)
Jana Byrtusová
Šárka Sedláčková
Helena Pernicová 
Michaela Poláková 
Monika Schenková
Mgr. Veronika Stehnová
Kateřina Míčková

Chůva
Klára Kullová

Úklid
Juliana Pouznarová
Marta Nezvalová

Jídelna
Marcela Postránecká (vedoucí)
Ivana Kosťová
Jana Krausová


Zaměstnanci MŠ Čajkovička


Učitelé
Bc. Dominika Lipková (vedoucí)
Iva Františová
Bc. Dita Kompánová
Bc. Soňa Pollaková 
Dagmar Jančošková
Ilona Drapáčová
Lenka Chudobová
Marcela Vörösová

Chůva
Natálie Plachá

Školnice
Hana Zarzycká
Svetlana Cieslarová

Jídelna 
Marcela Postránecká
Eva Paluvová
Iveta Reichenbachová

Pradlena
Drahomíra Žáčková


345

žáků
v základní škole


15

tříd
v základní škole


10

odborných
učeben


200

dětí
v MŠ


120

dětí
ve školní družině


250

strávníků
ve školní jídelně

"Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné."

Konfucius

"Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole."

Karel Čapek

„Učte se, jako byste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit, a jako by to byl někdo, koho nechcete ztratit!“

Konfucius

„Pamatujte si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

Jan Masaryk

„Vzdělání moudrému ukazuje, jak málo ví, a hloupému dává iluzi, že ví hodně.“

Julian Tuwim
Copyright © 2004-2020 Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné. Všechna práva vyhrazena. Kopírování textů nebo obrazové dokumentace pouze se souhlasem provozovatele.