když myslíte
na vzdělání svých dětí
respektujeme individualitu každého žáka
když myslíte
na vzdělání svých dětí
není u nás místo pro šikanu a rasové předsudky
když myslíte
na vzdělání svých dětí
jsme relativně malou školou, kde se všichni známe
když myslíte
na vzdělání svých dětí
jsme školou s vlastními mateřskými školami
Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Mgr. Martin Bandor, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46, §165 odst. 2 písm. e) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole a Mateřské škole U Studny, Karviná, p.o., od školního roku 2020/2021 u dětí s následujícími evidenčními čísly:

01-2020, 02-2020, 03-2020, 04-2020, 05-2020,
06-2020, 07-2020, 08-2020, 09-2020, 10-2020,
11-2020, 12-2020, 13-2020, 14-2020, 15-2020,
16-2020, 17-2020, 18-2020, 19-2020, 20-2020,
22-2020, 23-2020, 25-2020, 26-2020, 27-2020,
28-2020, 30-2020, 31-2020, 32-2020, 33-2020,
34-2020 a 38-2020 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele školy, ke Krajskému úřadu v Ostravě, odboru školství, mládeže a tělovýchovy.

Datum zveřejnění rozhodnutí: 4.5.2020.

Mgr. Martin Bandor
ředitel školy

Rozhodnutí o přijetí ke stažení zde (formát PDF, cca 370kB)


345

žáků
v základní škole


15

tříd
v základní škole


10

odborných
učeben


200

dětí
v MŠ


120

dětí
ve školní družině


250

strávníků
ve školní jídelně

"Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné."

Konfucius

"Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole."

Karel Čapek

„Učte se, jako byste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit, a jako by to byl někdo, koho nechcete ztratit!“

Konfucius

„Pamatujte si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

Jan Masaryk

„Vzdělání moudrému ukazuje, jak málo ví, a hloupému dává iluzi, že ví hodně.“

Julian Tuwim
Copyright © 2004-2021 Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné. Všechna práva vyhrazena. Kopírování textů nebo obrazové dokumentace pouze se souhlasem provozovatele.