když myslíte
na vzdělání svých dětí
respektujeme individualitu každého žáka
když myslíte
na vzdělání svých dětí
není u nás místo pro šikanu a rasové předsudky
když myslíte
na vzdělání svých dětí
jsme relativně malou školou, kde se všichni známe
když myslíte
na vzdělání svých dětí
jsme školou s vlastními mateřskými školami
Zápisy do prvních tříd

Vážení rodiče,

vzhledem k stále trvajícímu nouzovému stavu a k aktuálním epidemiologickým opatřením proběhnou zápisy dětí do první třídy pro školní rok 2021/2022 bez jejich přítomnosti.

Na internetových stránkách školy jsou ke stažení dokumenty (odkazy níže) nutné k přijetí dítěte k základnímu vzdělávání – žádost a zápisní lístek. Vyplněné a podepsané dokumenty + kopii rodného listu dítěte můžete zaslat do školy elektronicky během měsíce dubna 2021

- datovou schránkou (9aruuq9)
- naskenované na e-mailovou adresu školy (skola@ustudny.cz)

Tiskopisy bude možno vyplnit i přímo ve škole, a to 7.4.2021 od 9:00 do 17:00 a 8.4.2021 od 12:00 do 17:00 nebo po telefonické domluvě.

Žádosti o odklad povinné školní docházky budeme řešit individuálně. Upozorňujeme, že rozhodnutí o odkladu musí být podloženo doporučením školského poradenského zařízení a potvrzením dětského praktického lékaře.

Upozorňujeme rodiče a zákonné zástupce, že do budovy školy budou vpouštěni jednotlivě.

Mgr. Martin Bandor
ředitel školy

Dokumenty ke stažení
Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání (formát PDF, cca 150 kB)
Zápisní list žáka (formát PDF, cca 150 kB)
Žádost o odklad povinné školní docházky (formát PDF, cca 150 kB)
Přihláška do školní družiny (formát PDF, cca 180 kB)
Přihláška ke stravování ve školní jídelně (formát PDF, cca 200 kB)
Rozhodnutí o přijetí žáků pro školní rok 2021/2021 (formát PDF, cca 400 kB)


345

žáků
v základní škole


15

tříd
v základní škole


10

odborných
učeben


200

dětí
v MŠ


120

dětí
ve školní družině


250

strávníků
ve školní jídelně

"Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné."

Konfucius

"Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole."

Karel Čapek

„Učte se, jako byste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit, a jako by to byl někdo, koho nechcete ztratit!“

Konfucius

„Pamatujte si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

Jan Masaryk

„Vzdělání moudrému ukazuje, jak málo ví, a hloupému dává iluzi, že ví hodně.“

Julian Tuwim
Copyright © 2004-2021 Základní škola a Mateřská škola U Studny v Karviné. Všechna práva vyhrazena. Kopírování textů nebo obrazové dokumentace pouze se souhlasem provozovatele.